Babaváró hitel

Támogatások és tanácsok

Babaváró hitel

A Babaváró hitel egy szabadon felhasználható, maximum 10 millió forintos, kamatmentes banki kölcsön. A kamatmentesség akkor érhető el, ha az igényléstől számított 5 éven belül az adott házaspárnak gyermeke születik vagy gyermeket fogad örökbe.

Babaváró hitel

Babaváró hitel igénylésénél a havi törlesztő részlet nem haladhatja meg az 50 000 forintot, így adott esetben a futamidő lehet akár 20 év is. Ez a kamattámogatott hitel 2022. december 31-éig igényelhető kereskedelmi bankoknál.

Babaváró hitel

 Felhasználható

 Szabadon felhasználható, akár hitel kiváltására is

 Rövid leírás

 Kamatmentes hitel, amennyiben a vállalt gyermek 5 éven belül   megszületik.

 Forma

 Kamattámogatott hitel

 Összeg

 Maximum 10 millió Ft

 Legfontosabb feltételek

 - A feleség életkora 18-40 év

 - Három év folyamatos TB jogviszony legalább az egyik félnek

Felhasználható

A babaváró támogatás egy szabadon felhasználható hitel, így az igénylő maga dönti el, hogy a folyósítás után mire költi el. Mivel ez egy hitel, így a futamidő lejártáig a teljes összeget plusz a kamattámogatás után fennmaradó kamatot vissza kell fizetni a folyósító banknak (kivéve, ha egynél több gyermek születik, lásd Összeg és törlesztés). A kapott összeg felhasználásakor érdemes olyan célokat kitűzni, melyek hosszútávon megtérülnek (pl. ingatlancélok, korábbi hitel kiváltása, saját vállalkozás indítása, befektetések).

Feltételek

A Babaváró hitel feltételeiről kormányrendelet nyilatkozik, de bizonyos pontok hitelt nyújtó bankokként, egyéb feltételeik miatt eltérhetnek.
A Babaváró hitel igénylői csak házaspárok lehetnek. Élettársak nem igényelhetik ezt a típusú kölcsönt.

A kölcsönszerződés megkötését a házaspár – együttes igénylőként – akkor igényelheti, ha annak benyújtásának időpontjában a feleség 18 és 40 év között van, mindkét házasfél rendelkezik magyarországi lakcímmel, és legalább az egyik házasfél minimum 3 éve folyamatos TB-vel rendelkezik vagy valamilyen felsőoktatási intézményben nappali tagozatos hallgató.

Egyik házasfélnek sem lehet az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása vagy a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott tartozása. Emellett egyik házasfél sem lehet büntetett előéletű kivéve, ha nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól. A kedvezmény igénylését kizáró bűncselekmények az alábbiak:

 • adócsalás vétsége
 • az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértésének vétsége
 • csalás vétsége
 • csempészet vétsége
 • csődbűncselekmény esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának vétsége
 • feljelentés elmulasztása felszámolási eljárásban vétsége
 • gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának vétsége
 • gazdasági csalás vétsége
 • gazdasági titok megsértése vétsége
 • gondatlanságból elkövetett családi jogállás megsértésének vétsége
 • hanyag kezelés vétsége
 • hitelsértés vétsége
 • hűtlen kezelés vétsége
 • jogtalan elsajátítás vétsége
 • jövedéki orgazdaság vétsége
 • jövedékkel visszaélés elősegítésének a vétsége
 • kapcsolati erőszak vétsége
 • kiskorú elhelyezésének megváltoztatása vétsége
 • kiskorú veszélyeztetésének vétsége
 • kiskorúval való kapcsolattartás akadályozásának vétsége
 • költségvetési csalás vétsége
 • lopás vétsége
 • munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás
 • orgazdaság vétsége
 • rablás előkészületének vétsége
 • rongálás vétsége
 • rongálás vétsége
 • sikkasztás vétsége
 • számvitel rendje megsértésének vétsége
 • társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés vétsége
 • tartás elmulasztásának vétsége
 • tartási kötelezettség elmulasztása vétsége
 • tartozás fedezetének elvonása vétsége
 • visszaélés jövedékkel vétsége
 • visszaélés társadalombiztosítási, szociális, vagy más jóléti juttatással vétsége

További feltétel, hogy mindkét házasfélnek meg kell felelnie az alábbi feltételek valamelyikének:

 • magyar állampolgár vagy olyan személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján hontalan jogállásúnak ismerték el

Abban az esetben, ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastársnak a jelenlegi házasságának kell lennie az elsőnek. Ez alól kivételt képez az özvegyülés miatt megszűnt házasság.
A babaváró hitel igénylésének lehetőségétől elesik az, akinél olyan tény vagy körülmény áll fenn, amely alapján a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető.
Az igénylő házaspárnak vállalnia kell, hogy legalább egyikük a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyermekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásában neveli.
Nem magyar állampolgár támogatott személlyel kölcsönszerződés a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt köthető.
Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

Összeg és törlesztés

A babaváró hitel összege maximum 10 millió forint lehet, a törlesztés futamideje pedig maximum 20 év úgy, hogy a törlesztő részlet nem haladhatja meg a havi 50 ezer forintot.
A kölcsön folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben kerül sor és a törlesztését a folyósítás napját követő hónaptól kell megkezdeni.
Az állam kamattámogatásának köszönhetően a hitel felvevőinek már az első részlettől kezdve nem kell kamatot fizetniük, hiszen az állam ezt átvállalja. Az állam ezzel együtt kezességet is vállal, melynek díja havi rendszerességgel fizetendő és a hitel év elején fennálló összegének 0,5%-a. Például: 10 millió Ft Babaváró kölcsön 20 éves futamidőre: Havi törlesztő részlet kezességvállalási díj összege az 1. évben: 45.883 Ft (41.667 Ft 4.167 Ft kezességvállalási díj).
Amennyiben a hitel első 5 évében az igénylő házaspárnak gyermeke születik (vagy magzata betölti a 12 hetes kort, vagy gyermeket fogad örökbe), a kamattámogatás a hitel lejártáig fennmarad. Ha viszont ez a feltétel nem teljesül, az addigi támogatást egy összegben vissza kell fizetni az államnak és a hitel fennálló részét piaci kamat megfizetése mellet kell tovább törleszteni.
A törlesztés során fontos tényező a születendő gyermekek száma. Az első gyermek születése az előbb említett okok mellett azért is fontos, mert ilyenkor az igénylőnek lehetősége van 3 évre felfüggeszteni a törlesztést kivéve, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel. Második gyermek esetén szintén 3 évre szünetelteti az állam a törlesztést, valamint a fennmaradó tőketartozás 30 százalékát is elengedi. Harmadik gyermek után elengedi az állam a teljes hátralévő tartozást.

A rendelet értelmében gyermeknek számít:

 • a magzat a várandósság 12. hetétől,
 • a közösen örökbefogadott gyermek,
 • az elhalálozott gyermek,
 • a 12 hetesnél idősebb korában elhalálozott magzat.

Ha a támogatott személyek egyike a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, a házasságuk fennállása alatt meghal, és eddig gyermekük nem született és nem fogadtak örökbe, akkor a kamattámogatás a házastárs halálától számított 6 hónapig nem szűnik meg, viszont a törlesztési kötelezettség szünetel. Az addig igénybevett kamattámogatás összegét
nem kell visszafizetni az államnak. Ha a házastársa halálát követően a támogatott személy a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül a feltételeknek megfelelő újabb házasságot köt, a gyermek megszületésére rendelkezésre álló 5 év számítása újrakezdődik.

Bankonkénti feltételek

A babaváró hitel törvényben meghatározott kritériumai mellett az egyes bankok is hozhatnak saját feltételeket.

Babaváró hitel igénylése

A kölcsönkérelmet a hitelintézetek valamelyikénél kell benyújtani. Az igényléskor szükséges – a szokásos igazolványok mellett (személyi, lakcímkártya) – az adókártya és a Társadalom Biztosítás 3 éves fennállásáról szóló igazolás is, amit a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala állít ki (vagy az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás és annak hiteles magyar nyelvű fordítása). Amennyiben valamelyik igénylő külföldi állampolgár vagy hontalan jogállása igazolt, az igényléshez szükség lesz az erről szóló hatósági igazolásra (regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya, állandó tartózkodási kártya, egyéb hatósági igazolás). Nyilatkozni kell a bemutatott adatok valódiságáról és a fentebb felsorolt feltételek teljesüléséről (pl. büntetlen előélet).

Igénylés határideje

A babaváró hitel 2022. december 31-ig igényelhető kereskedelmi bankoknál.

 

Szerző: femilia

Weboldalunkon sütiket (cookie) használunk annak érdekében, hogy javíthassuk a felhasználói élményt, és jobb szolgáltatást nyújthassunk. További információ
Elfogadom